Dental Tribune Asia Pacific

By David Mondok, Redakce časopisu StomaTeam, Česká republika
February 22, 2012

PRAHA/ČESKÁ REPUBLIKA: Dne 9. listopadu 2012 se v Pražském hotelu Čechie konalo GABA Halitosis symposium, které mj. navázalo na loňský úspěch GABA parodontologického symposia. K naplnění odborného programu byli pozváni dva renomovaní a oblíbení zahraniční přednášející. 

Z univerzity v Bernu (Švýcarsko) přijal pozvání PD Dr. Michael M. Bornstein. Ve svém úvodním sdělení „Halitosis – etiologie a epidemiologie“ poukázal mj. na psychologické hledisko problematiky halitosis, jakožto společensky ožehavého tématu, které komplikuje jeho řešení i v rámci klinické praxe. Mezi jiným uvedl také zajímavé výsledky studie provedené na 450 osobách ve věku 19–94 let. Ze zkoumané skupiny pouze 22 % osob uvedlo, že nikdy neměli problém s halitosis. Přibližně jedna třetina se s tímto problémem v různé míře potýkala, avšak pouze malé procento z nich bylo o svém problému informováno svým ošetřujícím zubním lékařem, což ukazuje nakolik je halitosis medicínsky podceňovanou problematikou. Studie mj. potvrdila výsledky předchozích klinických pozorování, co do etiologických faktorů onemocnění: Bezmála 90 % případů patologické halitosis je způsobeno onemocněním ústní dutiny, pouze cca 8 % je způsobeno onemocněním ORL, pouze cca 2% připadá na onemocnění dýchacího ústrojí a různá systémová onemocnění. 

Slovenský privátní lékař MUDr. Peter Duránik se ve své přednášce zabýval managementem pacientů trpících halitózou. Pacienty s halitózou dělí v zásadě do čtyř skupin: kariologické – příčinou halitózy jsou rozsáhlé kazy tvrdých zubních tkání obvykle ve spojení se špatnou hygienou, parodontologické – příčinou je zánětlivé onemocnění měkkých tkání (gingivitida, parodontitida), pacienty s patologickým povlakem jazyka a měkkých tkání a pacienty s malhygienou. Od zařazení pacienta se poté odvíjí další klinické postupy léčby a péče ve spolupráci s dentální hygienistkou, které posluchačům zevrubně popsal. Z psychologického hlediska doporučil posluchačům sdělit pacientovi v rámci výsledků, které by měla navrhovaná léčba a péče přinést, mj. také „zlepšení dechu“. Poté se pacient většinou sám rozpovídá o problému se zapáchajícím dechem.

Ing. Edita Ryšlavá, PhD., SA manažer společnosti GABA v České republice, doplnila odborný program o krátké představení výsledků nejnovějšího výzkumu a klinických studií spojených se značkou meridol Halitosis – produktů určených pro pacienty trpící halitózou.

Po skončení odborného programu byl pro více než 80 zúčastněných připraven společenský večer v zajímavém a nevšedním prostředí tréninkové golfové haly. Všichni si pochutnali na výborném pohoštění formou bohatého rautu. Poté se zaposlouchali do nádherného zpěvu v doprovodu lahodných tónů harfy v podání dvou krásných umělkyň. Na závěr si početná skupina zájemců vyzkoušela základní golfové techniky pod vedení profesionálních instruktorů.

Odborný program i společenský večer GABA Halitosis symposia se podle ohlasů přítomných i našeho názoru velmi podařil. Také letos můžeme o této firemní vzdělávací akci prohlásit, že byla nejen zábavná, ale především také přínosná pro praxi českých dentálních odborníků a těšíme se na další podobné počiny značky GABA.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International